Certifiering

Start-Up:s kvalitets- och miljöledningssystem har båda klarat extern revision av de nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitetsledningssystem är nu certifierat enligt ISO-9001:2015 och vårt miljöledningssystem enligt ISO-14001:2015.

 

Fler notiser

Nytt lokalt kontor i Västervik

Start-Up har öppnat ett nytt lokalt kontor i Västervik, på Kvarngatan 32

Läs mer