referenser

Referenser

Här hittar du några exempel på projekt vi utfört tidigare inom var och ett av våra affärsområden. Vi hoppas detta ger dig en bättre bild över vår bredd och vilka typer av uppdrag vi ofta jobbar med.

Filtrera referenser efter kategori:

Automation

Eskilstuna Energi & Miljö

Anläggning: BFB Fastbränslepanna

Uppdrag: Totallevernas vid installation av nytt pannsäkerhetssystem

Genomförande: En totalleverans till CFB-panna med hårdvara, projektledning, elkonstruktion, programmering och driftsättning.

Det som gjordes mer konkret var; SIL analys, granskning och godkännande från kontrollorgan, installation av nytt pannsäkerhetssystem till CFB panna på KVV i Eskilstuna. Styrsystem, ABB 800xA med ABBs Processtationer AC 800M HI, SIL I/O. Integration mot befintligt 800xA system.

Fortum Värme, KVV 6 Värtaverket

Anläggning: Ångturbin

Uppdrag: Totalentreprenad för ny turbinregulator, magnetisering och fasningsutrustning till ångturbin G2.

Genomförande: Totalentreprenad med projektledare, programmerare, hårdvarukonstruktörer och driftsättning av ny turbinregulator, magnetisering och fasningsutrustning till ångturbin G2 (130 MW el) på Värtaverket i Stockholm. Styrsystem ABB 800xA med ABBs processtationer AC800M och turbinmoduler. Integration mot befintligt 800xA system.

Elkonstruktion

E.ON Värme, Händelöverket

Uppdrag: Totalentreprenad för nytt pannsäkerhetssystem

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av totalentreprenad med hårdvara, projektledning, elkonstruktion, programmering och driftsättning. Start-up levererade nytt pannsäkerhetssystem till panna 14 på Händelöverket i Norrköping. Styrsystem ABB 800xA med ABBs processtationer AC800M HI, SIL I/O. Integration mot befintligt IFIX system.

LAB GMBH, Högdalenverket

Anläggning: Rökgasreningspanna

Uppdrag: Totalentreprenad för leverans av styrsystem till rökgasreningspanna

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av totalentreprenad med hårdvara, projektledning, elkonstruktion och driftsättning. Leverans av ställverk ABB MNis med styrsystem ABB 800xA. Anläggningskonstruktion, skåpkonstruktion och leverans av styrsystem till rökgasreningspanna 3 i Högdalen.

Elkraft

OKG AB

Anläggning: OKG Block 3 – 1450 MWel

Uppdrag: Rekläskyddsprovning

Genomförande: Kontroll och provning av reläskydd i samband med revisionsavställning. Uppdraget omfattar totalt 120 skydd där rutinprovning i form av funktionsvärden, utlösningstider, larmsignaler, blockering etc. Fabrikat ABB, ASEA generatorskydd, difskydd, motorskydd, transformatorskydd.

Vattenfall

Anläggningstyp: Transformatorstation 70kV/20kV och 40MVA

Uppdrag: Utbyte transformator och transformatorskydd Heby T1 och T2

Genomförande: Uppdraget omfattar signalutcheckning, spänningssättning och provning före och efter idrifttagning av transformatorer T1 och T2 i Heby. Konfigurering och utbyte av transformatorskydd och lindningskopplarreglering av typ ABB

Instrument

Växjö Energi

Anläggning: Nytt kraftvärmeverk, Sandvik 3 en beräknad effekt på 104 MW varav cirka 39 MW el och 65 MW fjärrvärme. Elproduktionen som genereras i turbinen i Sandvik 3 blir cirka 240 miljoner kWh/år, vilket motsvarar cirka 50 000 hushålls årsbehov (med en snittförbrukning på 5 000 kWh/år).

Uppdrag: Utcheckning av instrument och elkretsar

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av att checka ut instrumentkretsar, kontroll av inkoppling enligt underlag och spänningssättning av dessa. Utcheckning av elektriska objekt såsom motorer, ventiler, m.m. ingick också i uppdraget. Efter detta arbete var klart deltog vi vid driftsättningen av anläggningen med felsökning och support till kund och leverantörer.

Fortum Värme

Anläggning: Värtaverket

Uppdrag: AU/FU Instrumentavdelningen

Genomförande: Arbetet består av akut underhåll på kraftvärmeverket under driftsäsong. Under revisionsperiod, deltar/leder vi kalibreringsarbetet av instrumentkretsar på de olika KVV och VV på Värtaverket. Även driftsättning av anläggningarna efter revision ingår i uppdraget.

Process

Siemens Industrial Turbomachinery

Anläggning: Provning och driftsättning av Gasturbiner

Uppdrag: Driftsättningsledare /Driftsättare

Genomförande: Verkstadsprov och stringtest av gasturbiner på Siemens fabrik i Finspång. Start-up har sedan en längre tid jobbat med att driftsätta Siemens gasturbiner både på verkstadsprovet hemma och runt om i världen. Start-upare har deltagit i både kall och varm utcheckning samt igångkörning av turbiner.

E.ON Värme, Händelöverket

Anläggningstyp: P15 Kraftvärmeanläggning, 85 MWv, 40 MW el (Fosil)

Uppdrag: Sänkta driftskostnader genom åtgärda problem och reglering med oljebrännare.

Genomförande: Analys och granskning av funktionsbeskrivning, applikation och logik. Genomgång visade ca 50 åtgärdspunkter i applikation och reglering. Efter upprättning av åtgärdspunkter påbörjades styrning och intrimning med ett väl godkänt resultat. Projektresultat med bränsleminskning från 300-400³/månad till dagens 50-150 m³/månad. I samband med projektet byggdes bottenasksystemet om, vilket också bidrog till minskningen.

Projektledning

ABB, Hurva och Erbil

Anläggning: 400kV ställverk Hurva (Skåne) och Erbil (Irak)

Uppdrag: Nybyggnation ställverk

Genomförande: Uppdraget omfattar projektledning vid nybyggnation av ställverk 400 kV för distribution. Planering, inköp, byggmöten, avbrottshantering och besiktningar. Samordna konstruktion från inköp till genomförande och avslut för övertagande vid projektavslut.

ABB

Anläggning: European Spallation Source

Uppdrag: Fältprojektledning vid nybyggnation av ställverk

Genomförande: Uppdraget omfattar fältprojektledning vid nybyggnation av ställverk för ESS. Planering, byggmöten, avbrottshantering och besiktningar. Samordna montage och provning till genomförande och avslut för övertagande.

 

 

E.ON Värme

Uppdrag: Projektledning vid modernisering av ångturbin.

Genomförande: Vid modernisering av G11 på EON:s anläggning i Norrköping Händelö genomfördes utbyte av turbinregulator, säkerhetssystem, magnetisering, fasningsutrustning och fjärrvärmereglering. Start-Up bidrog med projektledning inom anbudsförfrågan, upphandling, genomförande med idrifttagning.