elkonstruktion

Elkonstruktion

Våra konstruktörer är noggranna och har en hög kompetens inom el- och anläggningskonstruktion, där vi tar fram färdiga lösningar för ny och ombyggnation. För bästa resultat arbetar och dokumenterar de strukturerat tillsammans med våra eller era automationsingenjörer.

Vi erbjuder dig heltäckande service i projekt som omfattar elkraft och automation. Inom elkonstruktion hjälper vi dig att upprätthålla hög prestanda och produktivitet av din anläggning.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra  kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

  • Projektering
  • Skåpskonstruktion
  • El- och instrumentkonstruktion
  • Kabeldimensionering
  • Framtagning av IO listor som underlag till automationssystem
  • Utbildning av er personal

Kontaktperson

Mats Johansson

Affärsområdesansvarig
Elkonstruktion

Kompetens

Kabeldimensionering, selektivitet

Kabeldimensionering, selektivitet

Referenser

E.ON Värme, Händelöverket

Anläggningstyp: P15 Kraftvärmeanläggning, 85 MWv, 40 MW el (Fosil)

Uppdrag: Sänkta driftskostnader genom åtgärda problem och reglering med oljebrännare.

Genomförande: Analys och granskning av funktionsbeskrivning, applikation och logik. Genomgång visade ca 50 åtgärdspunkter i applikation och reglering. Efter upprättning av åtgärdspunkter påbörjades styrning och intrimning med ett väl godkänt resultat. Projektresultat med bränsleminskning från 300-400³/månad till dagens 50-150 m³/månad. I samband med projektet byggdes bottenasksystemet om, vilket också bidrog till minskningen.

LAB GMBH, Högdalenverket

Anläggning: Rökgasreningspanna

Uppdrag: Totalentreprenad för leverans av styrsystem till rökgasreningspanna

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av totalentreprenad med hårdvara, projektledning, elkonstruktion och driftsättning. Leverans av ställverk ABB MNis med styrsystem ABB 800xA. Anläggningskonstruktion, skåpkonstruktion och leverans av styrsystem till rökgasreningspanna 3 i Högdalen.

Några av våra medarbetare

Namn
Göran Pihl
År i branschen
15

Erfarenhet

Elkonstruktör med bakgrund som montageledare. En noggrann konstruktör med öga för verkligheten.

Expertis

  • Febdok dimensionering
  • ELPROCAD IC5
  • AutoCAD LT 2010