Power

Elkraft

Våra väl etablerade elkraftsingenjörer har en hög kompetens inom distributions-, industri- och transmissionsanläggningar. De har alltid med sig tillförlitlig och kalibrerad utrustning och överlämnar protokoll vid avslut.

Vi erbjuder dig tjänster och kompletta lösningar inom idriftsättning och provning på din anläggning, med spänningsnivåer upp till 400 kV. Detta är något vi på Start-Up har arbetat med sedan start, vilket gör att vi har väl upparbetade processer och snabbt kan påbörja ditt uppdrag.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra  kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

  • Leda och utföra provning och driftsättning
  • Leda och utföra montage
  • Projektering
  • Installation och idrifttagning av nya anläggningar
  • Ombyggnation och uppgradering av befintliga anläggningar.

Kontaktperson

Paul Talani

Affärsområdesansvarig
Elkraft

System

ABB REF
ABB REL
ABB REG

Siprotec 4
Siprotec 5

Areva Micon

General Electric

Utrustning

CMC356

T2000

Hjälpmedel

ABB PCM 600

Siemens Digsi

Referenser

OKG AB

Anläggning: OKG Block 3 – 1450 MWel

Uppdrag: Rekläskyddsprovning

Genomförande: Kontroll och provning av reläskydd i samband med revisionsavställning. Uppdraget omfattar totalt 120 skydd där rutinprovning i form av funktionsvärden, utlösningstider, larmsignaler, blockering etc. Fabrikat ABB, ASEA generatorskydd, difskydd, motorskydd, transformatorskydd.

Vattenfall

Anläggningstyp: Transformatorstation 70kV/20kV och 40MVA

Uppdrag: Utbyte transformator och transformatorskydd Heby T1 och T2

Genomförande: Uppdraget omfattar signalutcheckning, spänningssättning och provning före och efter idrifttagning av transformatorer T1 och T2 i Heby. Konfigurering och utbyte av transformatorskydd och lindningskopplarreglering av typ ABB

Några av våra medarbetare

Namn
Anders Carlsson
År i branschen
30

Erfarenhet

Erfaren Projekt- och idrifttagningsledning för transmission och distribution på anläggningar upp till 400kV Strukturera och målinriktad.

Expertis

  • Reläskydd
  • Transformator
  • Magnetisering
  • Behörig 400kV