Styr & Regler

Instrument

Dagens energi- och processanläggningar innehåller utrustning som kräver kontinuerlig översyn för att de ska fungera korrekt och med rätt noggrannhet. Med vår breda kompetens inom instrumentering och kringutrustning hjälper vi dig med driftsättning, felsökning, förebyggande- och avhjälpande underhåll.

Våra medarbetare har kunskaper inom de kalibrersystem, som används på den svenska marknaden. Saknas det kalibrersystem erbjuder vi dig vårt eget Beamex-system med tillhörande utrustning och databas.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra  kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

 • Felsökning och optimering för att snabbt avhjälpa fel och minimera merkostnader i din anläggning.
 • Inventering och dokumentation av instrumentutrustning
 • ”Gröning”, utcheckning och kretskontroll
 • Kontroll och kalibrering av alla förekommande givare såsom flöde, tryck, nivå, m.m.

Kontaktperson

Mats Johnson

Affärsområdesansvarig
Instrument

Utrustning

Beamex MC5
Beamex MC6
Beamex FB660

Honeywell 2020

Fluke 789
Fluke 754 EU

Utbildning

Honeywell DocuMint

Beamex CMX

Referenser

Fortum Värme

Anläggning: Värtaverket

Uppdrag: AU/FU Instrumentavdelningen

Genomförande: Arbetet består av akut underhåll på kraftvärmeverket under driftsäsong. Under revisionsperiod, deltar/leder vi kalibreringsarbetet av instrumentkretsar på de olika KVV och VV på Värtaverket. Även driftsättning av anläggningarna efter revision ingår i uppdraget.

Växjö Energi

Anläggning: Nytt kraftvärmeverk, Sandvik 3 en beräknad effekt på 104 MW varav cirka 39 MW el och 65 MW fjärrvärme. Elproduktionen som genereras i turbinen i Sandvik 3 blir cirka 240 miljoner kWh/år, vilket motsvarar cirka 50 000 hushålls årsbehov (med en snittförbrukning på 5 000 kWh/år).

Uppdrag: Utcheckning av instrument och elkretsar

Genomförande: Vårt uppdrag bestod av att checka ut instrumentkretsar, kontroll av inkoppling enligt underlag och spänningssättning av dessa. Utcheckning av elektriska objekt såsom motorer, ventiler, m.m. ingick också i uppdraget. Efter detta arbete var klart deltog vi vid driftsättningen av anläggningen med felsökning och support till kund och leverantörer.

Några av våra medarbetare

Namn
Kent Carlsson
År i branschen
30

Erfarenhet

Många års erfarenhet från felsökning, löpande underhåll och revisioner på energianläggningar. Hanterar och administrerar Honeywell och Beamex kalibreringssystem.

Expertis

 • Documint
 • Honeywell 2020
 • Beamex CMX
 • Beamex MC5
Namn
Michael Svensson
År i branschen
10

Erfarenhet

Kompetent Automationstekniker med erfarenhet från instrument och elkraftrevision och löpande AU/FU på kraftvärme- och kärnkraftverk. Hanterar och administrerar Honeywell och Beamex kalibreringssystem.

Expertis

 • Documint
 • Honeywell 2020
 • Beamex CMX
 • Beamex MC5