Process

Process

Våra drift- och processingenjörer har en gedigen erfarenhet av de flesta typer av energianläggningar. De har en helhetssyn över vilka kompetenser som behövs och i vilka steg dessa ska in vid löpande drift och driftsättning.

Vi har många och återkommande uppdrag med kopplingar till miljön. Där arbetar vi med att minska skadliga utsläpp och öka lönsamheten.

För oss är det viktigt att du känner en trygghet och har process- och anläggningskännedom vid överlämnandet. Din personal ska därför ha rätt kunskap, för att din anläggning ska ha högsta möjliga tillgänglighet.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra  kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

  • Drift- och montageledning av bland annat panna, turbin och rökgasrening.
  • Uppdrag inom ångproduktion för industri och fjärrvärme
  • Intrimning
  • Underhåll- och revisionsplanering
  • Utbildning av er personal

Kontaktperson

Petter Svallfors

Affärsområdeschef Process

Kompetenser

CFB
BFB
Roster
Oljepannor
Förgasning
Rökgaskondensering
Rökgasrening
BOP / Utility
Ång- och Gasturbiner
Petrokemi
Värmepumpar
Driftoptimering

Referenser

E.ON Värme, Händelöverket

Anläggningstyp: P15 Kraftvärmeanläggning, 85 MWv, 40 MW el (Fosil)

Uppdrag: Sänkta driftskostnader genom åtgärda problem och reglering med oljebrännare.

Genomförande: Analys och granskning av funktionsbeskrivning, applikation och logik. Genomgång visade ca 50 åtgärdspunkter i applikation och reglering. Efter upprättning av åtgärdspunkter påbörjades styrning och intrimning med ett väl godkänt resultat. Projektresultat med bränsleminskning från 300-400³/månad till dagens 50-150 m³/månad. I samband med projektet byggdes bottenasksystemet om, vilket också bidrog till minskningen.

Siemens Industrial Turbomachinery

Anläggning: Provning och driftsättning av Gasturbiner

Uppdrag: Driftsättningsledare /Driftsättare

Genomförande: Verkstadsprov och stringtest av gasturbiner på Siemens fabrik i Finspång. Start-up har sedan en längre tid jobbat med att driftsätta Siemens gasturbiner både på verkstadsprovet hemma och runt om i världen. Start-upare har deltagit i både kall och varm utcheckning samt igångkörning av turbiner.

Några av våra medarbetare

Namn
Nicklas Wenström
År i branschen
30

Erfarenhet

Mycket erfaren och driven driftsättare. Med hans kunskapsbredd är han given i de flesta projekt!

Expertis

  • Förbränningsanläggningar
  • Rosterpanna
  • Driftsättning