projektledning

Projektledning

Våra projektledare har många års erfarenhet av att själva arbeta på anläggningar och är därför väl insatta i både ny och äldre teknik och hur arbetet fungerar. De är engagerade och riktigt duktiga inom sitt område och har även en grundläggande kompetens inom alla våra affärsområden. Resultatet blir en person med spetskompetens som enkelt ser vilka övriga resurser som behövs. Projektledarna kan själva, vid behov, bemanna projekten med kollegor från Start-Up.

Vi har möjlighet att hjälpa er med projektledning inom var och ett av våra fem affärsområden Automation, Konstruktion, Process, Power och Styr & Regler.

Det är kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar i företaget, som gör oss handlingskraftiga då vi tar oss an uppdrag hos dig. Något som vi vet uppskattas hos våra  kunder.

Start-Up:s löfte till dig som kund är tillförlitlighet, leveranssäkerhet och väl dokumenterade resultat.

Start-Up hjälper dig med bland annat:

  • Tidsplan
  • Projektbudget
  • Resursplanering
  • Leda projekt från start till mål
  • Leda revisonsplanering (el, instrument och mek)
  • Leda driftsättning

Kontaktperson

Referenser

ABB

Anläggning: European Spallation Source

Uppdrag: Fältprojektledning vid nybyggnation av ställverk

Genomförande: Uppdraget omfattar fältprojektledning vid nybyggnation av ställverk för ESS. Planering, byggmöten, avbrottshantering och besiktningar. Samordna montage och provning till genomförande och avslut för övertagande.

 

 

E.ON Värme

Uppdrag: Projektledning vid modernisering av ångturbin.

Genomförande: Vid modernisering av G11 på EON:s anläggning i Norrköping Händelö genomfördes utbyte av turbinregulator, säkerhetssystem, magnetisering, fasningsutrustning och fjärrvärmereglering. Start-Up bidrog med projektledning inom anbudsförfrågan, upphandling, genomförande med idrifttagning.

ABB, Hurva och Erbil

Anläggning: 400kV ställverk Hurva (Skåne) och Erbil (Irak)

Uppdrag: Nybyggnation ställverk

Genomförande: Uppdraget omfattar projektledning vid nybyggnation av ställverk 400 kV för distribution. Planering, inköp, byggmöten, avbrottshantering och besiktningar. Samordna konstruktion från inköp till genomförande och avslut för övertagande vid projektavslut.